DSC05028Każdy ma prawo do szczęścia
i swego miejsca w społeczeństwie".
Maria Grzegorzewska

Najodpowiedniejszym czasem na kształcenie prawidłowych postaw wobec drugiego człowieka,  a więc także niepełnosprawnego, jest okres pobytu w przedszkolu.

Wychowanie integracyjne jest także cennym doświadczeniem dla dzieci. Korzystnie wpływa na ich rozwój społeczny i intelektualny. Dziecko pełnosprawne zwykle „podnosi poprzeczkę” dla swoich możliwości, stara się być coraz lepsze, by być wzorem dla swego niepełnosprawnego kolegi. Wspólne przebywanie z dziećmi niepełnosprawnymi uczy je empatii, tolerancji, szacunku i otwartości wobec tego co inne. Sprzyja wzrastaniu wrażliwości emocjonalnej, poszerza wiedzę o człowieku i życiu, uczy dostrzegania innych niż własnych problemów, zrozumienia odmienności drugiego człowieka, trudności w jego funkcjonowaniu, a także gotowości niesienia mu pomocy, bycia uważnym i odpowiedzialnym w kontaktach z nim. Dzieci są doskonałymi obserwatorami, znają możliwości i potrzeby swoich kolegów.

Integracja w naszym przedszkolu to wspólne bycie razem dzieci zdrowych i niepełnosprawnych, wesołych i smutnych, dzieci o różnych możliwościach, potrzebach i zainteresowaniach jednoczących się we wspólnym działaniu. Bycie razem daje szansę akceptacji inności w sposób spontaniczny i naturalny, daje szansę na radość, uśmiech, pracę i zabawę.

DSC 1157Od 20 do 30 listopada w  przedszkolu realizowany był  projekt Integracja już od przedszkola, którego głównym założeniem  było pokazanie dzieciom, że ludzie różnią się od siebie. Nie wszyscy są w pełni sprawni, ale to nie znaczy, że są gorsi. Zależało nam na wykształceniu przyjaznego stosunku dzieci do osób z niepełnosprawnością. Starałyśmy się nauczyć dzieci tolerancji wobec rówieśników różniących się wyglądem czy też zachowaniem.
I tak........

20 listopada odbyły się zajęcia związane z Międzynarodowym  Dniem  Praw Dziecka.
Przedszkolaki  zapoznały się z korczakowskimi prawami dziecka, oglądały   przygotowaną wystawę  oraz wykonały plakat Wyspa Tolerancji. 21 listopada obchodźiliśmy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Tego dnia wyjątkowo byliśmy dla siebie życzliwi, pomocni i tolerancyji. 22 listopada odwiedziliśmy  Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi, gdzie dzieci mogły zwiedzic pracownie, w których powstają różnorodne przepiękne prace. W dniach 23-24 listopada  przedszkolaki oglądały wystawę prac wykonanych przez podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie. 28 listopada odbył  się integracyjny wyjazd  na salę zabaw do Włocławka. Był to czas na swobodną zabawę wypełnioną radością i uśmiechem.

Serdecznie dziękujemy za udział w projekcie.

 Katarzyna Dziubich.