Dnia 3 kwietnia 2017 r. nasze przedszkole odwiedzili inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego wraz ze swoją maskotką - Krokodylkiem Tirkiem. Goście przypomnieli dzieciom najważniejsze zasady bezpiecznego uczestnika ruchu drogowego min.: jak należy przechodzić przez jezdnię, co oznaczają kolory na sygnalizatorze świetlnym, dlaczego   trzeba jeździć w fotelikach, a o zmroku zakładać kamizelki odblaskowe. Najwięcej pytań dla dzieci miał oczywiście Krokodylek Tirek, który jak się okazało wie wszystko o bezpieczeństwie na drodze. Niewątpliwą atrakcją dla dzieci były samochody inspekcyjne wraz z wyposażeniem, te dzięki uprzejmości panów inspektorów mogli obejrzeć nasi przedszkolacy. Krokodylek Tirek obdarował również dzieci słodyczami oraz zatańczył we wspólnym kole.

Na spotkaniu nie zabrakło też akcentu czytelniczego i realizacji kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom - „Przygoda na ulicy” to opowiadanie o prawidłowym zachowaniu na drodze, które pan inspektor przeczytał na kameralnym spotkaniu w grupie „Pszczółki”.

Było to już drugie spotkanie z inspektorami Inspekcji Transportu Drogowego i mamy nadzieję że nie ostatnie, bo rozmów o bezpieczeństwie nigdy z dziećmi za wiele.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia.

D. Kurant, H. Betlińska