DSC02014                         „Proszę Was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu”

                                                                                                                                                                                                     - Jan Paweł II-

     Do kalendarza imprez naszego przedszkolaka na stałe wpisał się Tydzień Kujawski. W tym roku przebiegał pod hasłem” Piękna nasza Polska cała”.
Jak dziecko ma się dowiedzieć o tym, skąd pochodzi, czym jest patriotyzm i dlaczego Ojczyzna jest ważną życiową wartością?

     W naszym przedszkolu staramy się wykorzystywać każdą nadarzającą się okazję do kształtowania poczucia przynależności do społeczności tak lokalnej jak i narodowej. Organizujemy różne sytuacje dydaktyczne, aby dzieci poznały zamierzchłe czasy wielozmysłowo, przez taniec, śpiew, grę na instrumentach, dawne zabawy, legendy, obrzędy, zwyczaje poprzez działanie plastyczno-techniczne, wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz zajęcia muzealne.

Zwięczeniem tych działań jest pokaz umiejętności regionalnych podczas którego „mali Kujawiacy” prezentują swoje zdolności wokalne, recytatorskie i taneczne, za które nagrodzeni zostają gromkimi brawami. Zapraszam do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia.

 

Ewa Staszak

Magdalena Gregor