REGULAMIN   X PRZEDSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ   „LAS TO NASZ DOM

 1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Samorządowe w Piotrkowie Kujawskim.
 2. Konkurs obejmuje dzieci 3-6 letnie z Przedszkola Samorządowego w Piotrkowie
  Kujawskim.
 3. Termin oddawania prac – 31 maja 2017r.
 4. Nagrody zostaną wręczone do dnia 4 - go czerwca 2017r. podczas Pikniku Rodzinnego - imprezy środowiskowej organizowanej przez nasze przedszkole dla społeczności miasta i gminy Piotrków Kujawski.
 5. Celem konkursu jest:
 • propagowanie proekologicznych zachowań wśród przedszkolaków;
 • usystematyzowanie wiedzy na temat ekosystemu jakim jest las;
 • wzbogacenie wiedzy dzieci na temat otaczającej nas przyrody;
 • kształtowanie właściwego, opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt;
 • odkrywanie piękna w polskiej, kujawskiej przyrodzie;
 • rozwijanie współpracy z instytucjami zajmującymi się ochroną przyrody.
  • imię i nazwisko autora;
  • wiek i grupa przedszkolna.
 1. Prace plastyczne należy wykonać techniką dowolną płaską, na papierze formatu A3 lub A4 i opisać w następujący sposób:
 1. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymają dyplomy okolicznościowe oraz drobne upominki ufundowane przez Radę Rodziców, Nadleśnictwo Kutno i Koło Łowieckie „Grzywacz” w Radziejowie.
 2. Dzieci, które zdobędą nagrody i wyróżnienia otrzymają nagrody książkowe ufundowane z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
 3. Wyróżnione prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej, podczas Pikniku Rodzinnego na terenie przedszkola.

Dorota Kurant