DSC04574              To ona ma serce matki,

            Które się cieszy i trudzi,

            W drogę wyprawia cię mądrze,

             Uczy cię świata i ludzi.

 

Przedszkole to drugi dom, a nauczyciel to niezwykle ważna osoba w życiu szczególnie małych dzieci – to opiekun, przewodnik, autorytet. Nauczyciel powinien być dla nich drogowskazem, kierownikiem, doradcą, który wspiera w trudach. Dzień Nauczyciela – Święto Edukacji Narodowej to szczególne święto w którym dzieci wyrażają swoją wdzięczność wychowawcom i opiekunom za trud włożony w ich wychowanie i edukację. Ten dzień skłania do rozmów, refleksji na temat roli nauczyciela w środowisku lokalnym, w społeczeństwie, wreszcie w życiu grupy i pojedynczego dziecka.  

W przed dzień Święta  Edukacji Narodowej 13 października nasze przedszkole odwiedziły emerytowane pracownice, które były honorowymi gośćmi  podczas uroczystej akademii. Swoją obecnością zaszczycili nas Burmistrz Miasta i Gminy pan Sławomir Bogucki oraz dyrektor ZEAS-u pan Stanisław Kwiatkowski.

Poprzez taniec, śpiew i wiersze przedszkolaki ze wszystkich grup okazywały swoją wdzięczność za miłość, serce i opiekę, którymi są obdarowywane każdego dnia przez wszystkich pracowników przedszkola. Słowa zawarte w wierszach, wyrecytowane dziecięcymi głosikami wywoływały na wszystkich twarzach uśmiech i wzruszenie. Przedszkolaki wraz z najlepszymi życzeniami ofiarowały gościom okazjonalne laurki. Na zakończenie pan  Burmistrz Sławomir Bogucki na ręce pani dyrektor Katarzyny Ulewicz złożył bukiet róż z życzeniami owocnej pracy dla wszystkich pracowników przedszkola.

           

                                                                                  Elżbieta Doręda