Zapraszamy rodziców na indywidualne spotkania
z  psychologami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie.

Specjaliści dostępni będą w przedszkolu w dniu
30 listopada (czwartek)

w godzinach  9.30-10.30 rodzice dzieci 3-4-letnich

10.30-11.30 rodzice dzieci 5-letnich