7 grudnia w godzinach od 9.00 do 11.00 zapraszamy na kolejne indywidualne spotkanie ze specjalistami
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie.

 

Zachęcamy również do zapisywania się do „Szkoły dla Rodzica”. Jest to program profilaktyczny skierowany do rodziców chcących wzmocnić swoje kompetencje wychowawcze. W ramach programu prowadzone będą spotkania z psychologiem. Tematem spotkań będzie:

  • Uczucia – nauka języka akceptacji i empatii na drodze do lepszego rozumienia dziecka;
  • Budowanie więzi z dzieckiem;
  • Granice w wychowaniu (zasady)
  • Kary i konsekwencje – ich rola w wychowaniu;
  • Zachęcanie dziecka do samodzielności

Spotkania rodziców z psychologiem będą odbywały się na terenie przedszkola w godzinach przedpopołudniowych.
Termin zostanie ustalony po zgłoszeniu się chętnych osób.

Zainteresowane osoby mogą się zgłaszać pod nr telefonu 601-564-888 lub 542654169