20171123 110109W dniu 23 listopada w auli Bydgoskiej Szkoły Wyższej delegacja  przedszkola w osobach: pani dyrektor Katarzyny Ulewicz,  nauczycielki  realizującej program pani Doroty Kurant, dzieci: Ingi i Leny Gawrońskich oraz Zosi Betlińskiej wraz  z myśliwymi panami: Janem  Wojciechowskim i Zdzisławem Merderem uczestniczyła w uroczystej gali podsumowującej program edukacji ekologiczno-łowieckiej „Myśliwi  - dzieciom,  dzieci – zwierzętom” za rok szkolny 2016-17. Spośród ponad 100  realizujących program szkół i placówek  wyróżniono  15 najlepszych  a my  byliśmy jedynym nagrodzonym  w województwie kujawsko – pomorskim przedszkolem. Ogromnym zaskoczeniem dla wszystkich były nagrody, ponieważ  oprócz pucharu, dyplomów, sadzonek drzew iglastych, upominków i słodyczy dla dzieci otrzymaliśmy 32-calowy telewizor. Znajdzie on swoje miejsce w sali „Pszczółek” a wykorzystamy go do oglądania filmów edukacyjnych i bajek przez  wszystkie przedszkolaki.  Program realizowany jest już od kilku lat  we współpracy  z Urzędem Marszałkowskim  i Wojewódzkim Urzędem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i jest to nasza  kolejna zdobyta w nim nagroda.

Współpraca z myśliwymi niewątpliwie jest atrakcją dla przedszkolaków: wspólne wyjazdy do lasu, wypuszczanie kuropatw i bażantów, zimowe dokarmianie zwierząt, różnorodne spotkania i pogadanki  uczą dzieci wrażliwości na piękno naszej przyrody i stanowią niewątpliwe uatrakcyjnienie ich pobytu w przedszkolu. Bardzo ważnym aspektem tej współpracy jest również promowanie naszej placówki  na forum województwa.

Dorota Kurant