W dniach od 3 do 11 kwietnia rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2016/17 urodzonych w latach 2015,2014,2013,2012 będą  mogli  złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu.  Deklaracja należy pobrać u wychowawcy grupy i oddać
w sekretariacie.

 

Podstawa prawna art. 153 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

 

 

Szanowni Państwo

 

W związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących systemu edukacji

tj.: ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 59) i ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2016r. poz. 60) oraz koniecznością podjęcia przez Radę Miejską w Piotrkowie Kujawskim do dnia 31 marca br. uchwały dotyczącej sieci szkół podstawowych (art. 210 - ustawa Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe) rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski przeprowadzona będzie w kwietniu.

Szczegółowe informacje będą przekazane nie później niż do 15 kwietnia br.

(art. 204 - ustawa Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe).