... i nauczycieli motywujące dzieci do aktywności kształtującej postawę „dobrego dziecka/przedszkolaka”

Opowiadaj dziecku bajki i historie z własnego dzieciństwa. Korzystaj z każdej sprzyjającej ku temu okazji” w czasie spaceru, w czasie oczekiwania na posiłek, w czasie odpoczynku.


Wyobraźnia niech stanie się ulubionym narzędziem pobudzającym dziecko do aktywności i dobrego nastroju ( np.: niech „ zaczarowane buciki” przykleją się do
„ zaczarowanych rączek dziecka”, a potem zaczarują rączki, a zaczarowane rączki nałożą buciki na „ zaczarowane nóżki”, które zaprowadzą dziecko na
„ zaczarowany spacer” ).

Opowiadaj dziecku przygody z własnego dzieciństwa, dzieci uwielbiają słuchać historii, które przeżyli ich rodzice lub panie.

 

  1. Niech dziecko zawsze widzi cię z uśmiechem na twarzy, w pozytywnym nastroju. Mów do dziecka w radosny sposób, niech dziecko widzi Twoją radość z codziennych ( mycia zębów, jedzenia, sprzątania itp.).
  2. Wymyślaj nowych bohaterów i wzory do naśladowania. Opowiadaj o bohaterach, którzy wkładają wysiłek w osiągnięcie czegoś. Zachęcaj, aby dziecko wcielało się w rolę bohatera, zauważaj wysiłek dziecka ( nawet, jeśli rezultat nie jest do końca dobry) i chwal je za pozytywne nastawienie i podjęte próby, np. nieustraszony rycerz walczył swoją magiczną szczoteczką z niewidzialnymi zarazkami i zdobył tytuł „ Rycerza o najpiękniejszym uśmiechu”. W ten sposób motywujesz dziecko do nabywania umiejętności, gdyż dla dziecka największym uznaniem jest pochwała od rodzica lub pani.
  3. Wyjaśniaj dziecku, dlaczego coś należy zrobić, wówczas dziecko zrozumie sytuację dużo lepiej i jest nastawione na współprace.
  4. Angażuj dziecko w podejmowanie decyzji na miarę jego poziomu zrozumienia sytuacji, wówczas dziecko czuje, że jest ważne, potrzebne, że ma wpływ na decyzje, np. wspólnie ustalcie zasady panujące i obowiązujące w domu lub w przedszkolu, uzgodnijcie kolejność czynności, które należy zrobić, określcie czas, jaki przeznaczacie na poszczególne czynności, np. zabawy, gry na komputerze.
  5. Uprzedzaj dziecko o tym, co będzie miało robić, wówczas eliminujesz element zaskoczenia oraz dajesz dziecku możliwość przygotowania się. Podkreślaj, że ty także wypełniasz swoje obowiązki, mów dziecku, co jest twoim obowiązkiem, co jest obowiązkiem innych domowników lub osób pracujących w przedszkolu, niech dziecko wie, że ważne jest to, co robią inni dla dziecka i co ono powinno zrobić dla innych.
  6. Trudniejsze zadania dziel na etapy. Wyznaczaj cele krótkoterminowe: konkretne, jasne, dobrze sprecyzowane i osiągalne, wówczas dziecko odczuwa satysfakcję z ich realizacji, Pamiętaj, że dziecko szybko się nudzi, co przy zadaniach zbyt czasochłonnych może powodować utratę zapału i zmęczenie.
  7. Upewnij się, że zadanie, które dajesz dziecku, jest odpowiednie do jego możliwości. Zadania zbyt trudne powodują frustrację, a zbyt łatwe demotywują.
  8. Pośpiech szkodzi. Daj dziecku czas na zrealizowanie zadania. Nie pocieszaj go, ale zachęcaj do konsekwentnej pracy.
  9. Pomóż dziecku zrozumieć, że błąd, który popełniło to lekcja, z której należy wyciągnąć wnioski. To również szansa na stawanie się lepszym. Tłumacz dziecku, że każdy może popełnić błąd, ale z każdego błędu płynie nauka. Podejmując próby i popełniając błędy, można się wiele nauczyć. Trzeba tylko wyciągnąć odpowiednie wnioski. Rolą rodzica czy nauczyciela jest pomoc w zrozumieniu znaczenia błędu. Nie karz dziecka za błędy! Tłumacz, jak postępować, aby ich unikać.                                                                                                                                                                                                             Monitor dyrektora przedszkola