Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkola Samorządowego w Piotrkowie Kujawskim
 
www.bip.gov.plbip.przedszkole.az.pl
 
Wtorek, 23 lipca 2024 r.
Jesteś tutaj: » Opłaty
Opłaty Drukuj
Opublikował: Lilla Bachurska   
środa, 01 lutego 2017 12:56

Dziecko przebywające w przedszkolu na pobyt całodzienny  korzysta z odpłatnego wyżywienia obejmującego: śniadanie, obiad, podwieczorekw cenie 10,00 zł dziennie.

Dziecko przebywające w przedszkolu na pobyt 5 godzinny  może korzystać z odpłatnego  wyżywienia obejmującego obiad w cenie 5,00 zł dziennie

Opłata za wyżywienie może ulec zmianie w okresach miesięcznych, w zależności od cen rynkowych towarów.

Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

Stawka żywieniowa obejmuje jedynie koszty surowców użytych do przygotowywania posiłków i może ulec podwyższeniu.

 

Rodzicom  przysługuje odpis z tytułu  nieobecności dziecka w  przedszkolu w wysokości aktualnie obowiązującej stawki żywieniowej. Rozliczenie kosztów wyżywienia dokonywane jest  po zakończeniu  miesiąca, a naliczaną opłatę pomniejszasię o przysługujący odpis żywieniowy z poprzedniego miesiąca (NIE potrąca siępierwszego dnia nieobecności oraz dni pojedynczych).

 

Rodzice nie ponoszą żadnych kosztów w okresie przerwy wakacyjnej (jeśli dziecko w tym czasie nie uczęszcza  do przedszkola) określonej w arkuszu organizacji przedszkola.

Skreślenie dziecka z listy przedszkola nie zwalnia rodzica/opiekuna prawnego z obowiązku uregulowania należnej zaległości.

 

Opłaty, o których mowa powyżej, płatne są z góry do 15-go dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Przedszkola Samorządowego w Piotrkowie Kujawskim
BS 72 9551 0002 0004 8884 2000 0001.

 

  Za zwłokę we wnoszeniu opłat naliczane są odsetki w ustawowej wysokości.

 

Normal 0 false 21 false false false PL X-NONE X-NONE

1.      Dziecko przebywające w przedszkolu na pobyt całodzienny  korzysta z odpłatnego wyżywienia obejmującego: śniadanie, obiad, podwieczorek 

2.      Dziecko przebywające w przedszkolu na pobyt 5 godzinny  będzie korzystało
z odpłatnego   wyżywienia obejmującego?

obiad,           Tak                Nie           

3.      Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do uiszczania opłat z tytułu korzystania
z wyżywienia w wysokości:

8,00 dziennie pobyt całodzienny,

4,00 zł. pobyt 5 godzinny.

4.      Opłata za wyżywienie może ulec zmianie w okresach miesięcznych, w zależności od cen rynkowych towarów. Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola
w porozumieniu z organem prowadzącym. Stawka żywieniowa obejmuje jedynie koszty surowców użytych do przygotowywania posiłków i może ulec podwyższeniu bez konieczności zmiany niniejszego porozumienia.

5.  Rodzicom  przysługuje odpis z tytułu  nieobecności dziecka w  przedszkolu w wysokości
     aktualnie obowiązującej stawki żywieniowej. Rozliczenie kosztów wyżywienia
     dokonywane jest po zakończeniu  miesiąca, a naliczaną opłatę pomniejsza 
     się  o przysługujący odpis żywieniowy z poprzedniego miesiąca (NIE potrąca się
     pierwszego dnia nieobecności oraz dni pojedynczych).

6.  Rodzice nie ponoszą żadnych kosztów w okresie przerwy wakacyjnej (jeśli dziecko w tym
     czasie nie uczęszcza  do przedszkola) określonej w arkuszu organizacji przedszkola.

7. Skreślenie dziecka z listy przedszkola nie zwalnia rodzica/opiekuna prawnego
      z obowiązku uregulowania należnej zaległości.


§ 5.

1.      Opłaty, o których mowa w § 4 niniejszego porozumienia, płatne są z góry do 15-go dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Przedszkola Samorządowego w Piotrkowie Kujawskim  BS 72 9551 0002 0004 8884 2000 0001.

2.      Za zwłokę we wnoszeniu opłat naliczane są odsetki w ustawowej wysokości.

Data ostatniej modyfikacji: piątek, 29 września 2023 06:46
 
 
     
     

Valid XHTML 1.0 Transitional    Poprawny CSS!

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość